شاید

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم؛
و به عبورشان می‌خندیم!
چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم ؛
و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را!
چه زود دیر می‌شود
و نمی‌دانیم که؛ فردا می‌آید
شاید ما نباشیم....

شاید

/ 3 نظر / 34 بازدید
ققنوس

[ناراحت]

ققنوس

کاش کد امنیتی رو بر میداشتید. اخه من خیلی تنبلم[نیشخند]