دوست خوب

ممکن است که " صـــداقــــتــــــ "
باعث نشود تا شما بتوانید تعداد خیلی زیادی دوست پیدا کنید ....
اما ..
مطمئنآ باعث میشود که ...
دوستان " شایسته ای " پیدا کنید ...

دوست خوب

/ 2 نظر / 19 بازدید
ققنوس

کاملا صحیح[گل]

دختـــرکـــ

دلـــم مــیخــواهــد دنــیا را از نــــو بســازم . . . زیــبـاتــر و عــاشــقــانه تـــر اگــــر حــوا شـــوم ، قــــول مــیــدهــی آدم شــوی . . .؟